โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคกลาง
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ช่วงชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ 9 หมู่ 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม 75110
ชื่อผู้บริหาร นายพรชัย นุชอุดม
จำนวนครู 17 คน
จำนวนนักเรียน 333 คน
เบอร์โทรศัพท์ 034-753736
อีเมลโรงเรียน amika570@gmail.com
เว็บไซต์ Www.teppprasit.ac.th
อีเมลผู้ดูแล amika570@gmail.com

ปลูกฝัง สร้างรากฐาน ให้รู้รัก รู้จักความพอเพียง