โรงเรียนวัดดอนทราย
เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

รู้จักโรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดดอนทราย

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาค ภาคกลาง
สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2
ช่วงชั้น ประถมศึกษา
ที่อยู่ 141 ม.5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
ชื่อผู้บริหาร นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
จำนวนครู 10 คน
จำนวนนักเรียน 198 คน
เบอร์โทรศัพท์ 032305122
อีเมลโรงเรียน wdonsai@hotmail.com
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/donsaischool
อีเมลผู้ดูแล warachai7sin@gmail.com

พอเพียง = เพียงพอ