01.09.2561

โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงฯ

โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงฯ

ลูกนางฟ้า ร่วมใจสานต่องานพ่อร.9

รองผู้อำนวยการ จเด็จ อาศนะ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงและหลักนิติธรรม ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร

โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงฯ
โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงฯ
detail-img

ปลูกต้นกล้า ความพอเพียง

detail-img
โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงฯ
โครงการค่ายนักเรียนแกนนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงฯ
×