ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่นี่ (ลิ้งไปหน้าดาวน์โหลด)
 2. ส่งเอกสารตามข้อ 1-8 ในหัวข้อเอกสารประกอบการสมัคร (Digital File/ไม่พิจารณาเอกสารที่ถ่ายภาพส่งมา) ทางที่อยู่อีเมล์: sufcal999@gmail.com หรือติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ อาคารตรงข้าสำนักงานทรัพย์สินฯ ฝั่งถนนพิษณุโลก
 3. ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีเอกสารและคุณสมบัติครบ โดยจะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์เองอีกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัครงาน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาทรานสคริปต์ จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 7. เรียงความจากการอ่านหนังสือ “นี่คือประเทศไทย” (Download ได้ที่นี่) โดยสรุปตามความเข้าใจของท่าน ความยาวไมเกิน 1   หน้ากระดาษ A4 โดยต้องเขียนด้วยตนเอง
 8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบสด. 9, หลักฐานประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
list1