ร่วมงานกับเรา

เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไปกับเรา

 

ตำแหน่งงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

1

รายละเอียด
การร่วมงานกับเรา