ร่วมงานกับเรา

เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไปกับเรา

 

ตำแหน่งงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ
 19.09.2559

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ
 19.09.2559

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ
 19.09.2559

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ
 19.09.2559

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ
 19.09.2559

 

 

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ประกาศเมื่อ
 10.02.2560

 

1

รายละเอียด
การร่วมงานกับเรา