บอกข่าวเล่าเรื่อง

20150621 092407

การอบรมเชิงปฎิบัติการ

"แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ โรงเแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

*************************************

ดาวน์โหลดเอกสาร 

รบสมครงาน1

ประกาศ !!ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน หลายตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติกลาง ดังนี้

    - เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

    - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ และไม่มีพันธะ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานต่างจังหวัด

    - เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสในศาสนา

    - สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

semscholarship-headbar

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม