“ปลูกฝังแนวคิดยั่งยืน แตกกิ่งผลิใบตามหลักแหงความพอเพียง”

โรงเรียนเครือข่าย

โรงเรียนเครือข่าย
 

นวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้

คำพ่อสอน

คำพ่อสอน
 

เกี่ยวกับมูลนิธิ

เกี่ยวกับศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง  

ข่าวสารและกิจกรรม

บอกข่าวเล่าเรื่องของความพอเพียง ส่งต่อผลงานสู่สังคม ปลูกความเข้าใจแนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

คลิกและเลื่อนเพื่อ
ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

"...การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดเห็นของตนให้มั่นคงอยู่ในเหตุผล มีความคิดจิตใจเเละการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้..."

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : 9 มิถุนายน 2549

เครือข่ายโรงเรียน ธงชาติไทย

พอเพียง

เครือข่ายพลังความพอเพียงทั่วประเทศ เติบโตผ่านการปลูกฝังแนวคิดเข้มแข็งและยั่งยืนตั้งแต่วัยเรียน

สถานศึกษา
พอเพียง
โรงเรียน BP ศูนย์การเรียนรู้ฯ

21,126

136

121

ย้อนกลับ

โรงเรียนเครือข่าย

รวมเครือขาย

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 181   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 31490