บอกข่าวเล่าเรื่อง

มุมวิชาการ

logo 2  logo fvy  sdl

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

.....................................................................................................

บรรยาย  “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

DSC 0339

DSC 0008

เวทีเสวนา “ตัวอย่างการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพอเพียง” โดย ผู้บริหารและครู 

DSC 0028

DSC 0045

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนใช้สื่อ สื่อสิ่งพิมพ์/ซีดี

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ดาว์นโหลด

 

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม